VEREISTE GEWICHTSINFORMATIE CONTAINERS PER 1 JULI

Met ingang van 1 juli 2016 moet het gewicht van alle containers geladen op een zeeschip bekend zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de verzender van de goederen.

Deze nieuwe eis heeft grote gevolgen voor de gehele vervoersketen.
Dit is de reden waarom we onze eerste informatiebrief in twee talen hebben gemaakt.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u altijd contact opnemen met uw Y&O Freight Logistics contactpersoon.

Y & O Freight Logistics